DOCUMENT

Verzoek tot gerechtelijke reorganisatie

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer de continuïteit van een onderneming wordt bedreigd, kan deze, onder bepaalde voorwaarden, opschorting verkrijgen van de Rechtbank van Koophandel.

Gedurende deze periode van opschorting geniet de onderneming in moeilijkheden bescherming tegen schuldeisers, wiens middelen van tenuitvoerlegging worden “bevrozen”. Deze termijn moet worden aangewend om reorganisaties door te voeren en eventueel een akkoord te onderhandelen met schuldeisers.

Dit wordt geregeld door de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, die in de “procedure van gerechterlijke reorganisatie” voorziet.

Deze procedure kan worden toegekend aan de onderneming in moeilijkheden die aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

- de onderneming moet aantonen dat de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is (deze voorwaarde wordt uiteengezet in het model van verzoek);

- de onderneming moet een verzoek indienen met 10 bijlagen.

De formaliteiten met betrekking tot het verzoek en haar bijlagen worden uitgelegd in het document dat u zo meteen gaat invullen. Het volstaat in dit verband op de gestelde vragen te antwoorden en bepaalde documenten te verzamelen en/of op te stellen.

Gelieve, alvorens verder te gaan, rekening te houden met onderstaande verduidelijkingen:

- vrije beroepers worden uitgesloten van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie;

- de opening van de gerechtelijke reorganisatieprocedure vereist dat de onderneming “bedreigd” wordt. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de onderneming met structurele verliezen kampt of dat beslagleggingen op de rekeningen verdere activiteiten verhinderen.

- het netto-actief moet zijn gezakt tot onder de helft van het maatschappelijk kapitaal;

- het verzoek dat u hier wordt aangeboden betreft een gerechtelijke reorganisatieprocedure door een collectief akkoord voor een Rechtbank van Koophandel;

- in een gerechtelijke reorganisatieprocedure wordt een opschorting toegekend aan de onderneming. Tijdens deze periode blijft(en) de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) aan de leiding. Deze moet(en) dus de activiteiten verderzetten en alles in werking stellen om de situatie recht te zetten door, onder meer, te onderhandelen met de schuldeisers.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

;