Document zoeken

Beheerovereenkomst voor een website

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een beheerovereenkomst voor uw website dient ertoe het beheer ervan uit handen te geven aan een derde persoon. Deze persoon beschikt over de nodige vaardigheden om websites te onderhouden, op te volgen en bij te werken.

Tegenwoordig is het van cruciaal belang om over een bijgewerkte en dynamische website te beschikken.

De voorgestelde Lawbox-overeenkomst richt zich voornamelijk op het bijwerken van de inhoud van een website alsook op de technische aspecten ervan.

Het Lawbox-model heeft betrekking op relatief eenvoudige taken zoals o.m. het verbeteren van de lay-out van de site, het publiceren van nieuwe gegevens, enz.

Deze taken kunnen uiteraard worden uitgebreid naargelang uw inhoudelijke en technische wensen.

De overeenkomst bepaalt de rechten en plichten van elke partij en heeft daarnaast ook betrekking op de intellectuele eigendomsrechten en de vertrouwelijkheid, zoals o.m. de toegang tot de 'beheers-tool' van de website. Dit laatste is noodzakelijk om de belangen van elke partij en de rechtszekerheid te waarborgen.

De vragenlijst biedt u de mogelijkheid om de inhoud van de Lawbox-overeenkomst precies op uw situatie af te stemmen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.