Document zoeken

Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

In het kader van de preventie van psychosociale risico's op het werk moet de werkgever, onder andere, voorzien in procedures die toegankelijk zijn voor de werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die ook gepaard kan gaan met lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's op het werk, waaronder voornamelijk geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De betreffende werknemer kan zo in het kader van een interne procedure een verzoek indienen tot:

  • een informele psychosociale interventie bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten;
  • of een formele psychosociale interventie bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Die interne procedure en de gegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten (of de dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor hij zijn opdrachten uitvoert) en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon moeten voorkomen in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.

De overlegprocedure in de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, met de werknemers, moet niet worden nageleefd om dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften) bij het arbeidsreglement te voegen, tenzij er, voor de eerste keer, via deze bijlage disciplinaire sancties in voorzien zijn.

In ieder geval blijft de werkgever verplicht:

  • een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te overhandigen aan iedere werknemer (met ontvangstbewijs);
  • en deze wijziging mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten binnen 8 dagen na haar inwerkingtreding.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.