Juridische documenten, modelbrieven en standaarddocumenten: hier vindt én personaliseert u ze supereenvoudig

Met een paar muisklikken stelt u uw eigen juridische documenten op. Snel, betrouwbaar en betaalbaar.

In 3 eenvoudige stappen naar uw juridisch document

1. Kies het soort document: modelbrief, standaarddocument, contract, …

2. Beantwoord enkele vragen

3. Ontvang uw gepersonaliseerde document in Word- en pdf-formaat

Raadpleeg documenten per categorie

  Human resources - by Partena Professional

  Wij bieden u tal van typedocumenten die het meest gebruikt worden in arbeidsrelaties tussen een werkgever en zijn werknemer(s): arbeidsovereenkomst met bijlagen, bijvoegsel bij het arbeidsreglement, kennisgeving van opzegging,… Kies een document om het te personaliseren.

  Bekijk alle 69 documenten

  Algemene voorwaarden - powered by Lawbox

  Algemene voorwaarden zijn van groot belang, gezien ze een kader scheppen voor de relatie met klanten. Bij ontstentenis eraan bepaalt het Burgerlijk wetboek volledig de rechten en plichten van beide partijen, hetgeen tot een lager beschermingsniveau kan leiden. Let op! Klanten moeten de kans hebben gekregen kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dit ten laatste op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en ze moeten ze uitdrukkelijk hebben aanvaard. De aangeboden model algemene voorwaarden zijn zowel geschikt voor verkoop in winkels als voor verkoop op afstand. Het betreft meer dan voorbeeld algemene voorwaarden, ze kunnen dankzij de interactieve vragenlijst aan uw situatie worden aangepast. 

  Bekijk alle 3 documenten

  Zakelijk vastgoed - powered by Lawbox

  De documenten in deze categorie laten toe een handelshuurovereenkomst en een kantoorhuurovereenkomst op te stellen, aan te passen, op te zeggen en te beheren. Onze voorbeeld en model documenten kunnen dankzij onze interactieve vragenlijst aan uw situatie worden aangepast.

  Bekijk alle 9 documenten

  Handelsactiviteit - powered by Lawbox

  De documenten in deze categorie vereenvoudigen uw optreden in het handelsverkeer. We hebben zowel voorbeeld overeenkomsten als voorbeeld brieven voorzien. Stel aan de hand van ons interactief formulier eenvoudig een franchising - of handelsagentuurovereenkomst op, maak een einde aan een contract of stel een geheimhoudings - (NDA) of freelance overeenkomst op.

  Bekijk alle 22 documenten

  Beheer van een vennootschap - powered by Lawbox

  De documenten in deze categorie laten toe de volledige levenscyclus van een vennootschap te beheren. Draag aandelen over, stel zogenaamde "corporate housekeeping" documenten op en veel meer. Onze voorbeeld en model documenten kunnen dankzij onze interactieve vragenlijst aan uw situatie worden aangepast. We hebben bovendien al een categorie die alle modeldocumenten bevat die in overeenstemming zijn met het nieuwe vennootschapsrecht. U bent onderhevig aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen indien uw vennootschap na 1 mei 2019 werd opgericht of indien u al de keuze hebt gemaakt om aan de nieuwe regeling onderworpen te zijn.

  Bekijk alle 22 documenten

  Intellectuele eigendom en IT - powered by Lawbox

  Deze categorie bevat alle documenten ter bescherming van uw intellectuele eigendom en laten u toe online in alle rechtszekerheid op te treden. Onze voorbeeld privacy policy, onderaannemingsovereenkomst en andere documenten zijn bovendien volledig in overeenstemming met de GDPR.

  Bekijk alle 15 documenten

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.