Document zoeken

Algemene voorwaarden - powered by Lawbox

Algemene voorwaarden zijn van groot belang, gezien ze een kader scheppen voor de relatie met klanten. Bij ontstentenis eraan bepaalt het Burgerlijk wetboek volledig de rechten en plichten van beide partijen, hetgeen tot een lager beschermingsniveau kan leiden. Let op! Klanten moeten de kans hebben gekregen kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dit ten laatste op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en ze moeten ze uitdrukkelijk hebben aanvaard. De aangeboden model algemene voorwaarden zijn zowel geschikt voor verkoop in winkels als voor verkoop op afstand. Het betreft meer dan voorbeeld algemene voorwaarden, ze kunnen dankzij de interactieve vragenlijst aan uw situatie worden aangepast. 

Algemene verkoopsvoorwaarden

FR NL
FR NL
FR NL

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.