Document zoeken

Algemene voorwaarden voor verkoop van diensten

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Dankzij deze interactieve template kunt u zelf algemene voorwaarden opstellen.

Algemene voorwaarden zijn een overeenkomst in de juridische zin van het woord. Ze verbinden met andere woorden zowel de klant als de verkoper.

In geval van geschil tussen de partijen, zullen de algemene voorwaarden bijgevolg dienen als basis om de rechten en plichten van iedere partij te bepalen.

Daarom is het belangrijk dat men de grootste zorg besteedt aan het opstellen van deze algemene voorwaarden.

Het doel van deze algemene voorwaarden is de klant, die zowel een handelaar als een consument kan zijn, te informeren vóór iedere verkoop of levering van diensten over de modaliteiten van de overeenkomst, de modaliteiten van de levering, enz.

Het is belangrijk deze algemene verkoopsvoorwaarden en algemene dienstverleningsvoorwaarden aan de klant over te maken nog voor enige transactie plaatsvindt.

In het algemeen wordt namelijk aangenomen dat de algemene voorwaarden, teneinde tegenwerpelijk te zijn, aan de klant dienen te worden overgemaakt vóór het sluiten van de overeenkomst. Het is bijgevolg bijzonder nuttig om de algemene voorwaarden aan de klant mee te delen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en, indien de verkoper/dienstverlener hierover beschikt, deze algemene voorwaarden op de website beschikbaar te stellen.

Het kan eveneens nuttig zijn om op de website een uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden te voorzien. Het is tevens aangeraden naar de algemene voorwaarden te verwijzen bij het bevestigen van de bestelling, alsook om deze op de achterzijde van de factuur weer te geven bij het overmaken van de factuur aan de klant.

Dit document beoogt zowel de verkoop op afstand (via internet) als de verkoop van diensten in een winkel.

Op Lawbox worden eveneens andere voorbeeld algemene voorwaarden te uwer beschikking gesteld om aan tal van andere gevallen tegemoet te komen (in het bijzonder voor wat betreft de verkoop van producten, al dan niet met levering van bijkomende diensten).

Meer informatie over algemene voorwaarden vindt u in onze overzichtelijke brochure.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.