Document zoeken

Studentenovereenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Bij de aanwerving van een student moet in de regel een studentenovereenkomst worden opgesteld.

De studentenovereenkomst is een overeenkomst van bepaalde tijd; ze wordt verplicht gesloten voor een duur van maximum 12 maanden.

De studentenovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld.

Het geschrift moet worden opgesteld:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften

  • en uiterlijk op het ogenblik dat de student in dienst treedt.

Opgelet! De tewerkstelling van een jongere op basis van een studentenovereenkomst kan, onder bepaalde voorwaarden, aanleiding geven tot een vrijstelling van gewone socialezekerheidsbijdragen, met uitzondering van een solidariteitsbijdrage.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.