Document zoeken

Arbeidsovereenkomst voor arbeiders

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Naargelang de aard van de uit te voeren arbeid kunnen verschillende soorten arbeidsovereenkomsten worden onderscheiden.

Als de arbeidsprestaties die de werknemer zal leveren hoofdzakelijk manueel zijn, dient er een arbeidsovereenkomst voor arbeiders te worden afgesloten.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van een aanwerving in het kader van voltijdse arbeid.

Wanneer de arbeidsovereenkomst voor arbeiders gesloten wordt in het kader van voltijdse arbeid en voor onbepaalde tijd, dan moet ze niet schriftelijk worden vastgesteld; met het oog op rechtszekerheid stellen de partijen echter een geschrift op.

Wanneer de arbeidsovereenkomst voor arbeiders gesloten wordt in het kader van voltijdse arbeid en voor bepaalde tijd (of voor een duidelijk omschreven werk), dan moet ze daarentegen schriftelijk worden vastgesteld.

Het geschrift moet in ieder geval worden opgesteld:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften

  • en uiterlijk op het ogenblik dat de arbeider in dienst treedt.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.