Document zoeken

Aandeelhoudersovereenkomst (BV/NV)

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Bij de oprichting van een vennootschap komt heel wat kijken, waardoor vaak een belangrijk element over het hoofd wordt gezien: de aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomst legt de verhoudingen tussen de verschillende aandeelhouders vast en stelt ze in staat, nog voor enig conflict is opgetreden, om bepaalde frustraties en mogelijke conflicten te voorkomen of op te lossen.

Waarin verschilt een aandeelhoudersovereenkomst van statuten?

Statuten, waarvoor verplicht een tussenkomst van een notaris nodig is, bepaalt publiek het maatschappelijk doel en de werkingsregels van de vennootschap.

De aandeelhoudersovereenkomst daarentegen, is vertrouwelijk en regelt, zonder aan enige formele vereisten te hoeven voldoen, de verhouding tussen de aandeelhouders. Dit houdt in dat deze (i) niet tegenwerpelijk is aan derden indien zij geen kennis hebben van de inhoud, (ii) niet kan worden gewijzigd zonder akkoord van alle partijen, en (iii) inbreuken slechts kunnen worden gesanctioneerd met een schadevergoeding en niet tot nietigheid kunnen leiden.

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst?

Het doel is de verhouding vast te leggen tussen de aandeelhouders, die in de toekomst mogelijks uiteenlopende belangen zullen hebben, en een evenwicht te vinden tussen de rechten van de meerderheids- en minderheidsaandeelhouders, actieve en niet-actieve aandeelhouders of tussen verschillende generaties betrokken in successieplanning.

De bepalingen hebben, onder meer, betrekking tot het beheer van de vennootschap, de overdraagbaarheid van de effecten, de dividenden, het stemrecht, niet-concurrentie, enz. Enkel bepalingen in strijd met de openbare orde of de dwingende regels in het Wetboek van vennootschappen zijn verboden.

De vragenlijst die u hier wordt voorgeschoteld zal u in staat stellen zelf uw aandeelhoudersovereenkomst op te stellen, door u stap voor stap te begeleiden en de nodige uitleg te geven bij de relevante bepalingen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.