Document zoeken

Oproepingsbrief voor de jaarlijkse algemene vergadering (BVBA)

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De gewone algemene vergadering van een BVBA vindt minstens éénmaal per jaar plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op het tijdstip dat in de statuten van de BVBA is bepaald.

De gewone algemene vergadering van een BVBA heeft haar eigen bevoegdheden, zoals o.m. het goedkeuren van rekeningen, het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s), het goedkeuren van de overdracht van de aandelen van de BVBA aan een derde, enz.

Opgelet, de agendapunten van de algemene vergadering dienen nauwkeurig omschreven te worden; enkel deze punten zullen op de algemene vergadering behandeld worden. Daarnaast moet de oproeping tijdig verstuurd worden.

Met enkele muisklikken op Lawbox.be heeft u snel een gewone algemene vergadering opgeroepen. Het volstaat de vragenlijst in te vullen, te ondertekenen en te versturen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.