Document zoeken

Principeakkoord tot overdracht van aandelen (BV/NV)

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Tijdens de onderhandelingsfase stellen partijen vaak preliminaire documenten op alvorens verder te gaan met de onderhandelingen en, in voorkomend geval, een definitief akkoord te ondertekenen.

Een principeakkoord wordt vaak opgesteld in het kader van onderhandelingen betreffende de overdracht van aandelen in een vennootschap. Deze dient ertoe de intentie van de partijen uit te drukken om de onderhandelingen succesvol af te ronden en tot een eindakkoord te komen.

In de meeste gevallen gaan de partijen nog geen verbintenis tot ondertekening van een overeenkomst aan, maar formaliseren ze eerder het onderhandelingsproces en drukken uit welke elementen van belang zijn voor de transactie. Het principeakkoord legt de partijen een verplichting op tot te goeder trouw onderhandelen.

De juridische waarde van een principeakkoord hangt grotendeels af van de inhoud ervan. In het Belgisch recht is een overeenkomst immers bindend van zodra wilsovereenstemming is bereikt omtrent de prijs (of de wijze waarop de prijs moet worden bepaald) en het voorwerp van de transactie. Men moet er dus op toezien dat de rijkweidte van het document wordt verduidelijkt, door bijvoorbeeld te vermelden dat de partijen zich met het principeakkoord nog niet wensen te verbinden m.b.t. het beoogde eindakkoord.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.