Document zoeken

Bijvoegsel aan een overeenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Indien u een bestaande overeenkomst wenst te wijzigen, bijvoorbeeld omdat het project dermate geëvolueerd is dat de oorspronkelijke overeenkomst niet meer voldoet, kan u een aanhangsel aan de overeenkomst voegen.

Dit aanhangsel laat partijen toe bepalingen uit de oorspronkelijke overeenkomst te wijzigen zodat de juridische situatie kan worden aangepast aan de nieuwe context waarin zij geëvolueerd zijn.

Het modeldocument kan voor heel wat overeenkomsten gebruikt worden. Op basis van de interactieve vragenlijst kan u het zelf aan uw situatie aanpassen.

Let echter wel op met overeenkomsten die door de wet geregeld worden (arbeidsovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, residentiële huurovereenkomsten, enz.). Bepaalde clausules van deze overeenkomsten zijn van dwingend recht en dienen dan ook afzonderlijk te worden onderzocht.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.