Document zoeken

Bijzondere volmacht

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Middels een volmacht verleent een persoon, de lastgever, aan een andere persoon, de lasthebber, de bevoegdheid om in zijn naam en voor zijn rekening een juridische handeling te stellen.

Zulke overeenkomst kan ten kosteloze of ten bezwarende titel worden aangegaan.

Het belangrijkste kenmerk van een volmacht is dat de lasthebber zijn taken onafhankelijk moet uitvoeren.

Het hier uitgewerkte model heeft betrekking op een volmacht voor een welbepaalde, door u te definiëren opdracht. Het kan bijvoorbeeld volgende opdrachten betreffen: vertegenwoordiging tijdens een algemene vergadering, voor de ondertekening van een bepaald document, enz.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.