DOCUMENT

Bruikleenovereenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Indien u overweegt een (on)roerend goed ten kosteloze titel uit te lenen, is het belangrijk dit te omkaderen met een overeenkomst.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de situatie waarbij de lener een goed ter beschikking stelt van de ontlener, zodanig dat deze laatste het goed kan gebruiken, terwijl de lener eigenaar blijft van het goed.

Opgelet, wanneer in ruil voor het gebruik van het goed een tegenprestatie wordt gevraagd, bijvoorbeeld een geldsom, is er geen sprake meer van bruikleen en zijn andere regels van toepassing.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan het document in Word-formaat downloaden na aankoop.