DOCUMENT

Consultancy overeenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een consultant is een gespecialiseerde raadgever.

Over het algemeen staat hij/zij buiten de bedrijfsstructuur die beroep wil doen op hem/haar.

De activiteiten van een consultant kunnen in verschillende sectoren voorkomen: informatica, financieel beheer, personeelsbeheer, managementstrategie,  marketing, enz.

De taak van de consultant bestaat uit het verlenen van advies aan de bedrijfsleiding: hij/zij geeft zijn/haar klant aanbevelingen na de situatie grondig te hebben geanalyseerd en baseert zich hiervoor op zijn/haar persoonlijke kennis en ervaring. 

Soms blijft hij/zij daarna in het bedrijf actief aanwezig om zijn/haar aanbevelingen uit te voeren, als toezichthouder of als uitvoerder.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.