Document zoeken

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) - eenzijdig

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Dankzij deze interactieve template kunt u zelf een geheimhoudingsovereenkomst opstellen.

Een geheimhoudingsovereenkomst of vertrouwelijkheidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen (natuurlijke personen of rechtspersonen) die informatie wensen uit te wisselen op strikt vertrouwelijke basis.

Vaak gaat dergelijke uitwisseling van gegevens vooraf aan onderhandelingen. Een vertrouwelijkheidsovereenkomst laat in dit geval, bijvoorbeeld, toe om geheime of gevoelige informatie te delen met een zakenpartner zonder te hoeven vrezen dat die informatie publiek wordt gemaakt of aan concurrenten wordt overgemaakt.

Bij een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst of vertrouwelijkheidsovereekomst is er slechts één partij die de vertrouwelijke informatie meedeelt (de openbaarmakende partij) en een andere die de vertrouwelijke informatie ontvangt (de begunstigde partij). Er is dus slechts één partij (de begunstigde partij) die zich verbindt tot geheimhouding van de informatie.

Dankzij onze interactieve vragenlijst heeft u bovenden de mogelijkheid om clausules toe te voegen in de Lawbox-vertrouwelijkheidsovereenkomst, zoals bijv. een niet-concurrentiebeding. Dankzij dit beding kunnen partijen zich ervan vergewissen dat de overgedragen informatie niet gebruikt zal worden door de andere partij(en) om rechtstreeks of onrechtstreeks te concurreren.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.