Document zoeken

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) - wederzijds

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen (natuurlijke personen of rechtspersonen) die informatie wensen uit te wisselen op strikt vertrouwelijke basis.

Vaak gaat dergelijke uitwisseling van gegevens vooraf aan onderhandelingen. Een vertrouwelijkheidsovereenkomst laat in dit geval, bijvoorbeeld, toe om geheime of gevoelige informatie te delen met een zakenpartner zonder te hoeven vrezen dat die informatie publiek wordt gemaakt of aan concurrenten wordt overgemaakt.

Het akkoord omtrent het vertrouwelijk houden van bepaalde informatie geldt voor beide partijen. Beide partijen verbinden zich dus wederzijds tot geheimhouding.

Dankzij onze interactieve vragenlijst heeft u bovenden de mogelijkheid om clausules toe te voegen in de Lawbox-vertrouwelijkheidsovereenkomst, zoals bijv. een niet-concurrentiebeding. Dankzij dit beding kunnen partijen zich ervan vergewissen dat de overgedragen informatie niet gebruikt zal worden door de andere partij(en) om rechtstreeks of onrechtstreeks te concurreren.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.