Document zoeken

Ingebrekestelling met betrekking tot een onbetaalde factuur

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Middels deze ingebrekestelling eist u formeel om een onbetaalde factuur te betalen.

Sommige gerechtelijke procedures vereisen een voorafgaandelijke ingebrekestelling. Het is dus aan te raden deze brief en het ontvangstbewijs ervan bij te houden.

De hoofddoelstelling van een ingebrekestelling is echter om de tegenpartij een laatste kans te geven gehoor te geven aan uw eisen, buiten een gerechtelijke procedure om.

U kan deze brief per gewone post verzenden, maar het is aangeraden dit via een aangetekende zending met ontvangstbevestiging te doen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.