DOCUMENT

Ingebrekestelling tot levering van een goed

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

U hebt een goed besteld, maar de verkoper heeft dit goed nog niet geleverd?

Middels deze ingebrekestelling eist u formeel aan uw tegenpartij om de bestelde goederen te leveren.

Sommige gerechtelijke procedures vereisen een voorafgaandelijke ingebrekestelling. Het is dus aan te raden deze brief en het ontvangstbewijs ervan bij te houden.

De hoofddoelstelling van een ingebrekestelling is echter om de tegenpartij een laatste kans te geven gehoor te geven aan uw eisen, buiten een gerechtelijke procedure om.

U kan deze brief per gewone post verzenden, maar het is aangeraden dit via een aangetekende zending met ontvangstbevestiging te doen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.