DOCUMENT

Schulderkenning

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De schulderkenning is een document waarin een persoon erkent een te vereffenen schuld te bezitten ten opzichte van iemand anders.

Dit document is van groot belang wanneer geld wordt uitgeleend. Dit schrijven laat toe te bewijzen dat het ter beschikking stellen van het geld weldegelijk een lening uitmaakt en geen gift is. Wanneer de terugbetaling op zich laat wachten of wordt geweigerd, zal dit document het bewijs van de lening leveren. Dit geldt evenzeer ingeval de schuldeiser zijn rechten moet doen gelden ten opzichte van erfgenamen van de schuldenaar.

Het model van schulderkenning dat u door Lawbox wordt aangeboden, laat u toe deze aan te passen aan uw persoonlijke situatie terwijl u voldoet aan alle wettelijke vereisten om de inhoud ervan, wanneer nodig, te kunnen afdwingen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.