Document zoeken

Afstand van de toepassing van het concurrentiebeding

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De toepassing van het gemeenschappelijk concurrentiebeding waartoe werd overeengekomen
met een arbeider of een bediende geeft aanleiding tot de betaling van een forfaitaire vergoeding door de werkgever, tenzij deze schriftelijk (in overeenstemming met de taalvoorschriften) afziet van de toepassing van dit beding.

De termijn waarbinnen de werkgever kan afzien van de toepassing van het concurrentiebeding is een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen vialegalpartners@partena.beof via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.