DOCUMENT

Afwijking op het rooster van deeltijdse werknemers - controledocument

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werkgever die een deeltijdse werknemer(s) tewerkstelt, moet beschikken over een controledocument waarin alle afwijkingen op het (de) normale deeltijdse rooster(s) moeten worden opgenomen.

De werkgever zorgt ervoor dat hierop, achter de naam van iedere betrokken werknemer en de datum van de dag(en) van de afwijking(en), de volgende vermeldingen worden opgenomen op precieze ogenblikken, d.w.z.:

  • wanneer de prestaties beginnen na of eindigen voor het overeengekomen uur: het begin- en einduur van de prestaties op het ogenblik waarop ze beginnen in het eerste geval en op het ogenblik waarop ze eindigen in het tweede geval;

  • wanneer de prestaties buiten het vastgestelde rooster worden verricht: het begin van de prestaties, het einde ervan en de rustpauzes, respectievelijk op het ogenblik waarop de prestaties beginnen, op het ogenblik waarop ze eindigen en bij het begin en einde van elke rustpauze.

Dit document moet worden opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen vialegalpartners@partena.beof via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.