DOCUMENT

Beëindiging met verminderde vergoeding (outplacement) na opzegging

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer de werkgever beslist om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding vóór de opzeggingstermijn waarvan oorspronkelijk kennis werd gegeven volledig verstreken is, dan moet aan geen enkele wettelijke formaliteit voldaan worden.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigt hij zijn beslissing echter schriftelijk (in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Het geschrift kan aan de werknemer worden overhandigd (die een dubbel ‘voor ontvangst’ ondertekent) of kan hem per aangetekende brief worden verstuurd.

De beëindiging kan op elk tijdstip plaatsvinden.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van het ontslag van een werknemer die outplacementbegeleiding geniet in de algemene regeling, zodat de compenserende opzeggingsvergoeding moet worden berekend door het saldo van de opzeggingstermijn te verminderen met het aantal dagen dat overeenstemt met het aantal nog te volgen uren outplacement.

Voor meer info, mail naar onze juristen op legalpartners@partena.be.