Document zoeken

Beëindiging van de overeenkomst met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer de werkgever beslist om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding vóór de opzeggingstermijn waarvan oorspronkelijk kennis werd gegeven volledig verstreken is, dan moet aan geen enkele wettelijke formaliteit voldaan worden.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigt hij zijn beslissing echter schriftelijk (in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Het geschrift wordt per aangetekende brief naar de werknemer verstuurd.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van een overeenkomst die beëindigd wordt tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid na kennisgeving van een opzegging door de werkgever, zodat de compenserende opzeggingsvergoeding berekend moet worden door van de nog te lopen opzeggingstermijn de periode af te trekken die wordt gedekt door het gewaarborgd loon dat betaald werd in het begin van deze arbeidsongeschiktheid.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen vialegalpartners@partena.beof via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.