DOCUMENT

Beëindiging van de overeenkomst met betaling van een opzeggingsvergoeding na kennisgeving van een opzegging

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer de werkgever beslist om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding vóór de opzeggingstermijn waarvan oorspronkelijk kennis werd gegeven volledig verstreken is, dan moet aan geen enkele wettelijke formaliteit voldaan worden.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigt hij zijn beslissing echter schriftelijk (in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Het geschrift kan aan de werknemer worden overhandigd (die een dubbel ‘voor ontvangst’ ondertekent) of kan hem per aangetekende brief worden verstuurd.

De beëindiging kan op elk tijdstip plaatsvinden.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van het ontslag van een werknemer die geen recht heeft op outplacementbegeleiding in het algemene stelsel, zodat de compenserende vergoeding het saldo van de nog te presteren opzegging dekt.