DOCUMENT

Bedrijfsgeheim- en vertrouwelijkheidsclausule

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werknemer moet zich, zowel tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als erna, van de onthulling van fabricage- of zakengeheimen onthouden alsook van de geheimen van elke zaak met een persoonlijk of vertrouwelijk karakter waarvan hij kennis zou hebben in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Dit model verduidelijkt de inhoud van dit verbod.

De clausule (clausule van de arbeidsovereenkomst) wordt schriftelijk vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften).