Document zoeken

Concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers is een beding waarbij de
handelsvertegenwoordiger de verbintenis aangaat, na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, geen soortgelijke en concurrerende activiteiten uit te oefenen.

Het is alleen van toepassing wanneer het brutojaarloon van de handelsvertegenwoordiger op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt 34.180 EUR overschrijdt (in 2018).

Het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers (clausule van de arbeidsovereenkomst) moet schriftelijk worden vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Het kan worden opgesteld op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst wordt gesloten of tijdens de uitvoering ervan.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen vialegalpartners@partena.beof via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.