DOCUMENT

Gecategoriseerde winstpremie – invoering via toetredingsakte: de toetredingsakte

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Met een winstpremie kent de werkgever een deel of het geheel van zijn winst toe aan zijn werknemers, zonder dat de werknemers aandeelhouders worden. De winstpremie is steeds een cash premie. De winstpremie kent een gunstig fiscaal en parafiscale behandeling.

De winstpremie is een collectieve premie. Ofwel ontvangen alle werknemers dezelfde winstpremie (de identieke winstpremie: gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon), ofwel varieert de winstpremie op basis van wettelijk bepaalde objectieve criteria (de gecategoriseerde winstpremie). Er zijn bepaalde deelname- en toekenningscriteria na te leven en er moet een specifieke procedure gevolgd worden.

Het invoeren van een gecategoriseerde winstpremie in een onderneming zonder vakbondsafvaardiging kan via een toetredingsakte of via een specifieke ondernemings-cao.

Om een een gecategoriseerde winstpremie door middel van toetredingsakte in te voeren, zijn 2 modellen nodig:

· De gecategoriseerde winstpremie wordt toegekend door middel van een toetredingsakte.

Vervolgens brengt de werkgever dit schriftelijk ter kennis aan de werknemers.

· De werknemers kunnen opmerkingen maken gedurende 15 dagen in een bijzonder register.

Hier vind u het model van toetredingsakte.

Opgelet! Deze documenten zijn modellen, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen om de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.