Document zoeken

Identieke winstpremie – mededeling aan de werknemers

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Met een winstpremie kent de werkgever een deel of het geheel van zijn winst toe aan zijn werknemers, zonder dat de werknemers aandeelhouders worden. De winstpremie is steeds een cash premie. De winstpremie kent een gunstig fiscaal en parafiscale behandeling.

De winstpremie is een collectieve premie. Ofwel ontvangen alle werknemers dezelfde winstpremie (de identieke winstpremie: gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon), ofwel varieert de winstpremie op basis van wettelijk bepaalde objectieve criteria (de gecategoriseerde winstpremie). Er zijn bepaalde deelname- en toekenningscriteria na te leven en er moet een specifieke procedure gevolgd worden.

Deze 2 modellen kunnen gebruikt worden om een identieke winstpremie in te voeren:

· De identieke winstpremie wordt toegekend door een beslissing van de algemene vergadering.

· Vervolgens informeert de werkgever de werknemer schriftelijk over de beslissing tot toekenning van de winstpremie.

Hier vindt u het model van mededeling aan de werknemers.

Opgelet! Deze documenten zijn modellen, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen om de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.