Document zoeken

Kennisgeving van beëindiging van de overeenkomst met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding en met gespreide betaling van deze vergoeding

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer de werkgever beslist om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding, dan moet die vergoeding, behoudens uitzonderingen, in één keer betaald worden.

De werkgever mag de brutovergoeding in maandtermijnen betalen als het gaat om een onderneming in moeilijkheden of die uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent in de zin van het Koninklijk Besluit van 29 augustus 1985.

In dit geval is hij verplicht om aan de ontslagen werknemer, uiterlijk op het tijdstip van de maandelijkse uitbetaling en schriftelijk, kennis te geven van de reden waarom de onderneming in moeilijkheden is of uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent.

Dit geschrift moet worden opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften; het wordt per aangetekende brief naar de werknemer verstuurd.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van een gelijktijdige kennisgeving, in één enkel geschrift, van het ontslag en van de reden waarom de onderneming in moeilijkheden is of uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen vialegalpartners@partena.beof via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.