DOCUMENT

Kennisgeving van de beëindiging met verminderde vergoeding (outplacement)

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer de werkgever beslist om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen met betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding, dan moet aan geen enkele wettelijke formaliteit voldaan worden.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigt hij zijn beslissing echter schriftelijk (in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Het geschrift kan aan de werknemer worden overhandigd (die een dubbel ‘voor ontvangst’ ondertekent) of kan hem per aangetekende brief worden verstuurd.

De beëindiging kan op elk tijdstip plaatsvinden.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van het ontslag van een werknemer die recht heeft op outplacementbegeleiding in de algemene regeling, zodat de compenserende opzeggingsvergoeding wordt berekend door de opzeggingsperiode met 4 weken te verminderen.