DOCUMENT

Overeenkomst betreffende de verlenging van de opzeggingstermijn

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Noch de werkgever, noch de werknemer mag eenzijdig beslissen om de duur van een opzeggingstermijn te verlengen.

Anderzijds is een verlenging toegestaan als hierover in onderling overleg tussen de partijen wordt beslist en ze het voorwerp uitmaakt van een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Opgelet! Dit model geldt voor het geval van een verlenging van de duur van de opzeggingstermijn waarvan de werkgever kennis heeft gegeven:

  • waarover in onderling overleg tussen de partijen werd beslist;
  • na het schriftelijk verzoek van de werknemer die meende dat de duur waarvan kennis werd gegeven, ontoereikend was.