DOCUMENT

Overeenkomst betreffende de vermeerdering van de arbeidsprestaties

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werkgever en de werknemer kunnen, in onderling overleg, beslissen om de arbeidsprestaties (de wekelijkse arbeidsduur) van de werknemer te vermeerderen. 

De partijen bevestigen hun akkoord en de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Deze overeenkomst (bijlage bij de arbeidsovereenkomst) moet uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de vermeerdering van de prestaties worden opgesteld.