DOCUMENT

Overeenkomst betreffende een functiewijziging

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werkgever en de werknemer kunnen, in onderling overleg, beslissen om de functie van de werknemer te wijzigen naar aanleiding van de belangstelling die laatstgenoemde geuit heeft voor een andere functie.

Ze kunnen ook een ‘proef’periode overeenkomen. Na afloop daarvan kan de werknemer opnieuw zijn vroegere functie opnemen als, na meerdere evaluatiegesprekken, blijkt dat hij geen voldoening geeft in zijn nieuwe functie.

De partijen bevestigen hun akkoord in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Deze overeenkomst (bijlage bij de arbeidsovereenkomst) moet uiterlijk op het tijdstip van de    inwerkingtreding van de functiewijziging worden opgesteld.