DOCUMENT

Overeenkomst betreffende het recht op afwezigheid tijdens het verstrijken van de opzeggingstermijn

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn heeft de werknemer het recht om bezoldigde afwezigheidsdagen te genieten om een nieuwe baan te zoeken (sollicitatieverlof).

In principe mag hij een of twee keer per week afwezig zijn zonder dat duur van de afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt.

De datums van afwezigheid worden bij voorkeur in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigen de partijen hun akkoord in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Voor meer info, contacteer onze juristen via het contactformulier.

Opgelet! Dit model geldt voor het geval dat er een akkoord bestaat over de datums en uren van afwezigheid in het kader van het sollicitatieverlof tijdens het verstrijken van de opzeggingstermijn waarvan de werkgever heeft kennisgegeven.