DOCUMENT

Overeenkomst betreffende het toezicht via geolokalisatie

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Wanneer toezicht via geolokalisatie wordt ingevoerd met behulp van een gps-toestel dat geïnstalleerd werd in de dienstvoertuigen/bedrijfswagens, moet de werkgever de ondernemingsraad (of, bij gebrek hieraan, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, de werknemers) en de betreffende werknemers informatie verschaffen over alle aspecten van het toezicht via geolokalisatie:

  • nagestreefd(e) doeleinde(n) tijdens het toezicht;

  • frequentie/duur van het toezicht;

  • of de persoonsgegevens die verzameld werden in het kader van het toezicht al dan niet bewaard worden;

  • enz.

De verschillende aspecten van het toezicht via geolokalisatie zullen voorkomen in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.

De werknemer moet ook instemmen met het toezichtssysteem via geolokalisatie en de verwerking van zijn persoonsgegevens in dit kader, behalve wanneer het toezicht via geolokalisatie bedoeld is om zijn veiligheid te garanderen.

De werkgever en de werknemer sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften

  • en uiterlijk op het ogenblik dat het toezichtssysteem via geolokalisatie begint te werken.

Opgelet! We kunnen noch de wettigheid, noch de regelmatigheid waarborgen van het toezichtssysteem via geolokalisatie, bij gebrek aan specifieke regelgeving op dit vlak.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.