DOCUMENT

Overeenkomst betreffende onbezoldigd verlof

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een werknemer kan om verschillende redenen (bijvoorbeeld als hij geen recht meer heeft op vakantiedagen) genoodzaakt zijn een aanvraag voor onbezoldigd verlof in te dienen bij de werkgever.

Onbezoldigd verlof is een periode waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer wordt geschorst zonder enig loonbehoud.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigen de partijen hun akkoord en de voorwaarden voor de uitoefening van het onbezoldigd verlof in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Deze overeenkomst moet uiterlijk op het tijdstip waarop het onbezoldigd verlof aanvangt worden opgesteld.