DOCUMENT

Overeenkomst betreffende thuiswerk

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werkgever en de werknemer kunnen, in onderling overleg, beslissen dat de voltijds tewerkgestelde werknemer zijn activiteit gedeeltelijk zal uitoefenen op de zetel van de onderneming en gedeeltelijk in zijn woonplaats of op enige andere door hem gekozen plaats.

De partijen moeten hun akkoord en de loon- en arbeidsvoorwaarden bevestigen in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Deze overeenkomst (bijlage bij de arbeidsovereenkomst) moet uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van het thuiswerk worden opgesteld.