DOCUMENT

Overeenkomst overdracht van personeel

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst wordt gewaarborgd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985.

De overgang van een onderneming impliceert de automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het tijdstip van de overgang, van de overdragende onderneming (vroegere werkgever - vervreemder) naar de verkrijgende onderneming (nieuwe werkgever).

Met het oog op rechtszekerheid bevestigen de partijen dat de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden behouden worden bij de verkrijger in een schriftelijke overeenkomst die is opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.