Document zoeken

Overeenkomst van beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling overleg

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werkgever en de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen door het ogenblik van de stopzetting van de arbeidsrelatie te bepalen.

Deze beëindiging gaat niet gepaard met de kennisgeving van een opzegging, noch met een compenserende opzeggingsvergoeding.

De werkgever kan de werknemer echter bij zijn vertrek een vergoeding toekennen om de verleende diensten te belonen. Op die vergoeding moeten socialezekerheidsbijdragen worden betaald en wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigen de partijen hun beslissing in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.