Document zoeken

Vervangingsovereenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De vervangingsovereenkomst heeft tot doel te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer die afwezig is.

Ze kan gesloten worden voor alle gevallen waarin een arbeidsovereenkomst van een werknemer geschorst wordt (bv. arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsrust, enz.), behalve bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen of wegens slecht weer en bij staking of lock-out.

De duur van de vervangingsovereenkomst mag in principe niet langer zijn dan twee jaar.

Als de partijen meerdere opeenvolgende vervangingsovereenkomsten hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, mag de volledige duur van die overeenkomsten niet langer zijn dan twee jaar.

De vervangingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld.

Het geschrift moet worden opgesteld:

  • in overeenstemming met de taalvoorschriften

  • en uiterlijk op het ogenblik dat de vervangende werknemer in dienst treedt.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.