DOCUMENT

Weigering om een geneeskundige controle te ondergaan

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval (geen arbeidsongeval) moet de werknemer:

  • de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen
  • en, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming dit voorschrijft of, bij gebrek hieraan, indien de werkgever hem daartoe verzoekt, binnen de vereiste termijn een geneeskundig getuigschrift voorleggen waarop met name vermeld is of het al dan niet is toegelaten om de woning te verlaten.

Hij dient zich ook te laten onderzoeken door een controlearts die door de werkgever gemachtigd en betaald is.

Wanneer het geneeskundig getuigschrift de werknemer toestaat om de woning te verlaten, dan bepaalt de werkgever of de geneeskundige controle in de woonplaats van de werknemer of in de praktijk van de controlearts plaatsvindt.

Als de werknemer afwezig is tijdens het controlebezoek of hij niet kan worden gecontacteerd, kan de controlearts een bericht (oproeping) achterlaten.

Als de werknemer zich zonder geldige reden onttrekt aan de controle, dan kan hem het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de controle voorafgaan.

Opgelet! Dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften) geldt voor het geval van een werknemer:

  • die afwezig is tijdens het bezoek van de controlearts aan zijn woonplaats;
  • en die daarna niet naar de praktijk van deze arts is gegaan zoals gevraagd in de oproeping die in zijn brievenbus werd achtergelaten.