Document zoeken

Algemene gebruiksvoorwaarden van een website

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Het is niet wettelijk verplicht algemene gebruiksvoorwaarden voor een website op te stellen en mee te delen aan de gebruiker.

De advocaten die deel uitmaken van ons netwerk raden dit echter ten stelligste aan.

Deze algemene voorwaarden stellen u namelijk in staat uw websitegebruikers in te lichten over de voorwaarden met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website (en de inhoud ervan).

Algemene gebruiksvoorwaarden stellen u, met andere woorden, in staat problemen te voorkomen en u te wapenen tegen potentiële aanspraken van ontevreden gebruikers.

Teneinde volledig beschermd te zijn, raden onze advocaten u bovendien aan een privacy policy op te stellen dat verduidelijkt hoe persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter gelegenheid van een inschrijving op de website, door middel van cookies of op enige andere wijze.

Het volstaat nu de volgende vragen te beantwoorden en de opgestelde algemene gebruiksvoorwaarden aan uw website toe te voegen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.