DOCUMENT

Community management overeenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een onderneming die aanwezig wil zijn op de sociale netwerken, kan de aanmaak van haar profielen erop, het onderhoud en het volledige beheer van deze netwerken overlaten aan een externe partij die over de juiste competenties beschikt. Een community management overeenkomst is dezer dagen bijgevolg zeer populair geworden.

In de overeenkomst bepaalt U zelf de sociale netwerken waarover  de onderneming wenst te beschikken.

Deze overeenkomst legt de nadruk op de activiteiten en de naambekendheid van de onderneming.

In het Lawbox-model werden reeds bepaalde taken voorzien, zoals bijvoorbeeld: het aanmaken van een profiel, het vastleggen van de te verspreiden informatie, het uitbouwen van een welbepaalde community enz.

Die doelstellingen kunnen uiteraard aangevuld worden naargelang uw wensen en noden.

De overeenkomst bepaalt de rechten en plichten van beide partijen. Belangrijk is dat de onderneming haar intellectuele eigendomsrechten en haar vertrouwelijke informatie - zoals de toegang tot het netwerkaccount- beschermt.

Met de Lawbox-modelovereenkomst en de bijhorende vragenlijst kunt U uw contractuele relatie afstemmen op uw situatie.

In slechts acht minuten kan U een overeenkomst opstellen in overeenstemming met de wensen van elke partij.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.