Document zoeken

Community management overeenkomst

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een onderneming die aanwezig wil zijn op de sociale media, kan de aanmaak van haar profielen erop, het onderhoud ervan en het volledige beheer van deze netwerken overlaten aan een externe partij die over de juiste competenties beschikt. Een community management overeenkomst isvandaageen vaak voorkomende overeenkomst.

In de overeenkomst bepaalt u zelf de socialemedia waarover de onderneming wenst te beschikken.

Deze overeenkomst legt de nadruk op de activiteiten en de naambekendheid van de onderneming.

In het Lawbox-model werden reeds bepaalde taken voorzien, zoals bijvoorbeeld: het aanmaken van een profiel, het vastleggen van de te verspreiden informatie, het uitbouwen van een welbepaalde community enz.

De opdrachten kunnen uiteraardaangepast worden naar uw noden.

De overeenkomst bepaalt de rechten en plichten van beide partijen. Belangrijk is dat de onderneming haar intellectuele eigendomsrechten en haar vertrouwelijke informatie - zoals de toegang tot hetprofiel- beschermt.

Met de Lawbox-modelovereenkomst en de bijhorende vragenlijst kunt u een overeenkomst opstellen op maat vanuw situatie.

In slechts acht minuten kan u een overeenkomst opstellen in overeenstemming met de wensen van elke partij.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u er toegang toe krijgt in bewerkbaar formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.