DOCUMENT

Licentie voor het gebruik van software

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een gebruikslicentie is een overeenkomst dat de houder van auteursrechten op een software in staat stelt de gebruiksvoorwaarden van zijn informaticatoepassing vast te leggen.

Dit document stelt de eigenaar in staat, onder meer, gebruikers te informeren over de intellectuele eigendomsrechten en het (niet-)toegelaten gebruik van de software.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.