Document zoeken

Ingebrekestelling (onbetaalde huur)

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Een ingebrekestelling brengt een natuurlijke persoon of rechtspersoon op de hoogte dat u een gerechtelijke procedure wil inleiden indien niets aan de situatie verandert.

Dit document heeft betrekking op onbetaalde huurgelden.

De persoon die achterstallige huurgelden opeist, dient deze vordering te staven. Het is dus belangrijk de bewijsstukken bij te houden. U doet er dus goed aan om de ingebrekestelling met gewone post en per aangetekende zending (met ontvangstbewijs) te verzenden. Naast een kopie van uw ingebrekestelling bewaart u dus ook best de ontvangstbevestiging ervan. Met deze stukken heeft u het bewijs in handen dat de ingebrekestelling zijn bestemmeling heeft bereikt.

Als de persoon of de onderneming in kwestie geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, dan kan u overgaan tot het instellen van een gerechtelijke procedure of het opstarten van een (gerechtelijke) bemiddeling. U bent daartoe uiteraard niet verplicht, maar dit is aangewezen.

Zoals het geval is voor al onze Lawbox-brieven, kan u deze meteen verzenden. U hoeft enkel de brief nog te ondertekenen. Opgelet, indien u een rechtspersoon bent, kan alleen de wettelijke vertegenwoordiger van uw vennootschap de ingebrekestelling rechtsgeldig ondertekenen (handtekening + voor de BVBA, NV, enz.).

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.