DOCUMENT

Overeenkomst tot beëindiging van een handelshuurovereenkomst in onderling overleg

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De handelshuurovereenkomst wordt in principe gesloten voor een minimale looptijd van 9 jaar.

De handelshuurovereenkomst kan echter voor de einddatum opgezegd worden indien alle partijen hiermee instemmen.

De voorwaarden voor beëindiging van het contract moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Vergeet niet dat de schriftelijke beëindiging van de handelshuurovereenkomst ook moet worden bekrachtigd, ofwel door de vrederechter, ofwel door een notaris.

Dit is een verplichting eigen aan de handelshuurovereenkomsten.

Onze auteurs staan vrijblijvend tot uw beschikking om u te helpen bij deze procedure.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.